Základní finanční pojmy

Pohledávka – nárok věřitele na finanční plnění ze strany klienta.

Doba splatnosti – časový úsek, ve kterém musí být půjčená částka splacena.

Splátka – peněžní částka, kterou si klient pravidelně splácí věřiteli. Obsahuje úroky, poplatky i pojistné.

Splátkový kalendář – časový harmonogram postupného plnění závazků vůči věřiteli. Je zde přesně uvedena výše dlužné částky a datum splatnosti jednotlivých splátek.

Úrok – částka, kterou je dlužník povinen zaplatit úvěrové společnosti jako odměnu za půjčení peněz. Uvádí se v procentuální hodnotě z dlužné částky za časové období.

Úroková sazba – cena půjčené částky vyjádřená v procentech za rok.

Prodloužení splatnosti – možnost překročit sjednané splátkové období za dohodnutou finanční úplatu.

RPSN – roční procentní sazba nákladů úvěru. Vyjadřuje kompletní náklady úvěru spolu s úroky, poplatky, pojištění apod.

Upomínka – upozornění klienta na uhrazení částky, která nebyla zaplacena v řádném termínu.

Smluvní pokuta – konkrétně určená částka dohodnutá obchodní smlouvou, kterou může jedna ze smluvních stran požadovat v případě porušení smlouvy.

Spotřebitelský úvěr – půjčka fyzickým osobám na financování nepodnikatelských potřeb. Slouží jako prostředek k nákupu spotřebního zboží a financování služeb (dovolená, platba energií apod.). Spotřebitelský úvěr je často označován také jako „půjčka na cokoliv“.

Krátkodobá půjčka – nebankovní půjčka, která má obvyklou splatnost maximálně do 30 dnů. Tato finanční výpomoc klientům poskytuje peněžní částky od 20 do 30 tisíc Kč.

Nebankovní půjčka (půjčka bez registru) – poskytnutí půjčky nebankovním subjektem. Klient má výhodné podmínky z pohledu dokládání příjmů, avšak bývá spojena s vyšší úrokovou sazbou.

Půjčka bez úroků – některé úvěrové společnosti nabízejí první půjčky bez poplatků, tedy bez potřeby platit úrok.

Půjčka do výplaty – krátkodobé poskytnutí peněz na úrok na velice krátké období, obvykle se splatností do 30 dnů.

Půjčka online – sjednání poskytnutí peněz sjednané výhradně prostřednictvím internetu.

Rychlá půjčka – poskytnutí peněz na krátké období. Klient potřebnou částku obdrží ve velmi krátkém časovém úseku, od 15 minut do jednoho dne.

Hypotéka – dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Americká hypotéka – druh hypotéky zajištěné nemovitostí. Slouží k financování libovolného záměru. Umožňuje půjčení větší částky a díky zajištění tak získat nižší úrokovou sazbu. Podobá se naším nebankovním hypotékám.

Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem

Čistě z právního hlediska je rozdíl především v tom, že předmětem úvěru jsou výhradně finanční prostředky, zatímco předmětem půjčky – přesněji zápůjčky – může být jakákoliv hmotná věc.

Z hlediska klienta, který si jde do banky půjčit peníze, není mezi půjčkou a úvěrem de facto žádný rozdíl. V obou případech jsou klientovi poskytnuty peněžní prostředky a je domluvena odměna za jejich půjčení, tedy úrok.

Základním rozdílem mezi půjčkou a úvěrem je právní úprava. Úvěr definuje zákon o spotřebitelském úvěru, zatímco půjčky řeší občanský zákoník. Proto také úvěry může poskytovat pouze subjekt s podnikatelským oprávněním, například banka. Půjčku může poskytnout v podstatě kdokoliv, protože se nemusí jednat pouze o půjčování peněz.

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *